Seccions

El C.E.T.V. disposa d’unes seccions, de les que tot el món pot servir-se, tenint en compte la doble varietat d’aquesta societat d’acord amb l’esperit dels seus estatuts, separant els tipus d’activitats que es realitzen les quals són esportives o culturals. Qualsevol soci pot pertànyer a totes les seccions que vullga, així com també pot participar en les activitats de qualsevol d’elles, indistintament de que estiga integrat en la secció o no.

Leave A Comment