CETV > Política de Privacitat

Esta política de privacitat establix la forma en què es van a gestionar les dades personals en esta web i l’us que el Centre Excursionita de Tavernes de la Valldigna fa de les mateixes. És imprescindible que la lliges i acceptes abans de continuar navegant. En aquesta web i a les applicacions informàtiques que gasta el nostre centre es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Per tant com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

El Centre Exursionista de Tavernes de la Valldigna ha adequat esta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desplegament de la LOPD. Complix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI) .

Responsable del tractament de les teues dades personals

A l’efecte del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens envies a través dels formularis de la web i altres aplicacions informátiques, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web, socis i suscriptors”. Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establides en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teua informació personal

 • Identitat del responsable: Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna
 • NIF/CIF: G46844510
 • Adreça: C/Sant Pere 49 – 46760 Tavernes de la Valldigna (València)
 • Correu electrònic: correu@centreexcursionista.com

En el tractament de les teues dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teues dades personals per a un o més fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessaris en relació amb els fins per als que els requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teues dades seran tractats de tal manera que es garantisca una seguretat adequada de les dades personals i es garantisca confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les teues dades?

Les dades personals que tractem en el Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de subscripció

Quins són els teus drets quan ens facilites les teues dades?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en el Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna estem tractant dades personals que et concernix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatius a l’interessat
 • Sol·licitar la seua rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat dels dades

Els interessats podran accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser arreplegats. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en este cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. El Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbisquen, que ens hages facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estiga basat en el consentiment.
 • Les dades hagen sigut facilitats per la persona interessada.
 • El tractament s’efectue per mitjans automatitzats.

A l’exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a què les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan siga tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, en este cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concernixen infringix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teues dades personals?

Quan un usuari es connecta amb esta web per exemple per a enviar un correu per obtindre informació, subscriure’s o realitzar alguna consulta, està facilitant informació de caràcter personal de què és responsable el Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna. Eixa informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teua direcció IP, nom, direcció física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. Al facilitar esta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seua informació siga recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada pel Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En el lloc web del Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que ens faciliten les persones interessades amb el següent fi per cada sistema de captura (formularis) :

 • Formularis d’alta i baixa: Sol·licitem la informació necessària per poder donar d’alta a les persones interessades al club o a l’escola, o en el seu cas, procedir a la seua baixa. T’informem que part d’este servei és proporcionat per Playoff Informàtica (proveïdor del Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna) i les dades que ens facilites estaran ubicats en els seus servidors dins de l’UE.
 •  

Hi ha altres finalitats per la qual tractem les teues dades personals:

 • Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Açò pot incloure el desenrotllament de ferramentes i algoritmes que ajuden a esta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que arreplega.
 • Per a recolzar i millorar els servicis que oferix esta web.
 • També s’arrepleguen altres dades no identificatius que s’obtenen per mitjà d’algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en esta web que es detallen en la política de cookies.
 • Per a gestionar les xarxes socials. El Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna té presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es duga a terme de les persones que es facen seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanguen a la xarxa social que procedisca en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. El Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna tractarà les seues dades amb les finalitats d’administrar correctament la seua presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o servicis del club. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

El nostre club, no ven, lloga ni cedix dades de caràcter personal que puguen identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en eixos casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les teues dades

La base legal per al tractament de les seues dades és: el consentiment.

Per a contactar o realitzar comentaris en esta web es requerix el consentiment amb esta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i servicis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’este consentiment condicione l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatius.

No es tracten categories de dades especialment protegits.

Per quant temps conservarem les teues dades?

Les dades personals proporcionats es conservaran:

 • Mentres es mantinga la relació.
 • Fins que no se sol·licite la seua supressió per l’interessat.
 • Període a partir de l’última confirmació d’interés: 1 any.

A quins destinataris es comunicaran les teues dades?

Moltes ferramentes que utilitzem per a gestionar les teues dades són contractats per tercers.

Per a prestar servicis estrictament necessaris per a l’exercici de l’activitat, el Centre Excursionista de Tavernes compartix dades amb els següents aplicacions i proveidors sota les seues corresponents condicions de privacitat:

AWstats. Per poder analitzar les estadístiques del nostre lloc web, fem servir el programa AWStats. És un programari danàlisi web gratuït i de codi obert. S’empra per analitzar els fitxers de registre i crear el servidor web amb base a les sol·licituds dels visitants. El programa no utilitza fitxers de cookies per a l’anàlisi. L’anàlisi estadística es fa mitjançant els fitxers de registre, que també contenen adreces IP. Aquestes dades no es poden utilitzar per identificar persones concretes. Aquesta informació no es fusiona amb altres fonts de dades i la informació s’elimina després que s’hagi analitzat estadísticament. 

WebAlizer. Es una aplicación integrada en la plataforma d’allojament de la plana web que captura les visites a la web obtenint información del host (adreça IP) del qual provenen aixi com acessos per país i tipus de navegador emprat pels usuaris de la web.

Hosting: Gestión de Activos Tecnológicos, S.L. amb seu a Carolina Coronado 28, 28017 Madrid tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus servicis d’hosting al Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna.

Secret i seguretat de les dades

El Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna es compromet en l’ús i tractament de les dades inclosos personals dels usuaris, respectant la seua confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a complir a la seua obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, amb el que establix la normativa vigent de protecció de dades.

Respecte a la confidencialitat del processament, el Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna s’assegurarà de que qualsevol persona que estiga autoritzada per el club per a processar les dades dels usuarist (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors de serveis) , estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja siga un deure contractual o legal) .

Quan es presente algun incident de seguretat, al donar-se compte el Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna, haurà de notificar als usuaris sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conega o quan l’usuari ho sol·licite raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, eres l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetes al Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna exonerant a aquest de qualsevol responsabilitat respecte d’això.

Els usuaris garantixen i responen, en tot cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitats, i es comprometen a mantindre degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part del Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna en la forma i per a les finalitats indicades en esta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho al Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna en els termes establits en esta Política per a l’exercici dels drets ARC. Esta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

El Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En els dits supòsits, el Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna anunciarà en esta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, la nostra societatno realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagen sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Servicis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, el Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 13-03-2024.